torsdag 22. desember 2011

Aktiv Ungdom Samnanger

Aktiv Ungdom 

Samnanger

For deg mellom 13 og 18 år


Kan du synga eller spela trommer? Likar du å halde på med makeup, skriv du sangtekstar eller noveller? Har du lyst å lære om lys og lyd eller er du ein resar med videokamera/fotokamera. Eller held du ikkje på med noko som helst men har lyst å berre vera med å kanskje  lære noko nytt då er aktiv ungdom prosjektet  noko for deg.

Målet med prosjektet er at du får prøve ut  eigne idear og dele med andre. På vegen utviklar du ulike prosjekt i lag med andre, og du får høve til å møta proffe artistar og instruktørar. Tilslutt får du høve til å presentera kva du har arbeida med i ei framsyning  i Nordbygda Grendahus i februar 2012. Det er dykk sjølve som set råme for framsyninga.
Meir informasjon om dei forskjellige aktivitetane finner du under de forskjellige fanene.Project Sign-in Samnanger Youth

For you between the ages of 13 to 18

Are you interested in playing an instrument, writing your own songs and lyrics? If you are into skating and inline, maybe you would like practicing new tricks together with others? Or do you enjoy visual arts such as photography, video or shooting film scenes? Maybe you want to develop further your knowledge about staging a performance, styling and makeup? Or are you into a different cultural activity and want to share it with others?
The aim of this project is giving youth in Samnanger opportunities in this respect. You will run your own activity together with others with similar interests.  During the project, you may enter courses and meet professionals within the field of activity selected. At the end of the year, you can participate in a show in which youth will present what they have been working with during the project year.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra EU-programmet Aktiv Ungdom

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar